Borç Finansmanı

Borç Finansmanı

Sermaye, düşünülenin aksine genellikle maliyeti olmayan bir kaynak değildir.

Ortakların şirkete koydukları sermayenin bir fırsat maliyeti, bir alternatif getirisi vardır ve ortaklar bu sermayeyi şirkete koyarak getiriden feragat etmektedirler.

Günümüz muhasebe sistemlerinde bu maliyet mali tablolara yansımaz ve yanılgılara yol açar. Borç finansmanı; sermayeye göre maliyetinin daha az olması ve sermaye yetersizliklerinde kaynak ihtiyacını gidermesi nedenleriyle, şirketlerin kullanması gereken bir finans kaynağıdır. Doğal olarak, maliyetlerin optimize edilmiş olması ve risklerin iyi yönetilmesi önem arz etmektedir.

Borç finansmanı danışmanlığı, aralarında çeşitli başlıklarda finansman araçlarına dair danışmanlık hizmetlerimizi kapsamaktadır:

● İşletme Finansmanı: İşletme kredisi

● Proje Finansmanı: Proje kredisi, leasing, vb.

● Ticaret Finansmanı: Ticari kredi, faktoring, forfaiting, murabaha, vb.

● Kurumsal Finansman: Finansman bonosu, tahvil, Sukuk, VDMK, vb.

● Satın Alma Finansmanı: Şirket satın alma işlemlerinde kullanılacak, özel yapılandırılmış krediler

Borç finansmanı danışmanlığı hizmetlerinde proje adımları:

● Şirketin geçmiş mali verilerinin incelenmesi, gerekiyorsa düzeltmelerin yapıldığı temel operasyonel veriler ile birlikte gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablolarının oluşturulması.

● Şirketin kısa ve uzun vadeli stratejisinin gözden geçirilmesi.

● 5-7 senelik gelir tablosu, bilanço ve fon akım tablolarının oluşturulması.

● En doğru finansal araç, vade yapısı ve maliyet eşleşmesinin tespit edilmesi.

● Finansal kurumlar ile görüşmelerin yürütülmesi ve anlaşmaların imzalanması.