Borç Finansmanı

Kredi Yapılandırma

İşletmeler çeşitli nedenlerle borç ödeme zorluğuna düşebilir. Ani bir kriz ortamı, beklenmedik varlık kaybı, beklenmedik müşteri kaybı, yönetsel kriz gibi faktörler, şirketinizin kredi borçlarını ödemesinde zorlanmasına yol açabilir. Bu durumda işletmenin yaşamını sürdürebilmesinin en temel kuralı, kreditörlerinin var olan borçlarını yapılandırarak, işletmeye çalışma imkânı vermesidir. Genellikle sanılanın aksine kreditörler de bu yolu tercih etmektedirler.

Sebebinden bağımsız olarak, kreditörlerle yaşanan herhangi bir sıkıntı durumunda, firmanın alacağı finansal danışmanlık hizmeti sağlıklı şekilde iş hayatını sürdürmesi için büyük önem taşımaktadır.

Burada asıl önemle üzerinde durulması gereken nokta, hiçbir kreditör, borçlu şirketin yükümlülüklerini yerine getiremeyecek duruma düşmesini istemez. Bu noktada, borçlu şirket için yapılacak bir iyileştirme çalışması ile borçlarını geri ödeyecek hale gelmesi amaçlanmaktadır.

Borç yeniden yapılandırması danışmanlığı, kreditörlere sağlam bir iş planı sunumu ve kabul ettirilmesi ile mümkündür. Bu sunum, mutlaka var olan durumu, ne sebeple bu durumda olunduğunu ve gerçekçi bir geri ödeme/borç azaltma planını içermelidir. Gereken adımlar:

● Durum tespit çalışması; zaman geçirmeden yapılacak bir durum tespit çalışması, içinde bulunulan durumun gerçekçi bir analizini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilir.  Bunun için, geçmiş yılların operasyonel ve finansal verileri uzmanlarımız tarafından incelenir ve tespitler yapılır.

● Ön görüşme; kreditörlerle niyet ve ilk adımların belirlenmesi amacı ile ön görüşmeler yapılır. Amaç, kreditörlerin bu duruma sakin ve yapıcı yaklaşmalarını sağlamak olacaktır.

● İş planı/Uzun vadeli finansal plan hazırlama; mevcut durumdan çıkmak için gerçekçi bir iş planı/uzun vadeli finansal plan hazırlanır. Bu türden bir iş planı, şirketin önümüzdeki 5-7 yıl içinde faaliyetlerinden yaratacağı nakit ve geri ödeme projeksiyonu ile beraber; gerekiyorsa, varlık satışı vb. yöntemlerle nominal borç miktarının azaltılması önerilerini de kapsar.

● İş planı gerektiriyor ise taze kaynak talebi de yer alabilecektir.

● Kreditörlerle teminatlandırma, maliyet ve vade pazarlıkları yapılır.