Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

Strateji Denetimi hizmetimiz, özellikle hızlı büyüyen, iş kolları çeşitlenen, insan kaynakları ve süreçler açısından yeterli adımları atmış olsalar dahi kısa ve uzun vadeli stratejilerini uzmanlar ile oluşturmak ve finansal olarak anlamlandırmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır.

Bu çalışmanın sonunda kısıtlı kaynağınız olan sermayenizi, azami verimde kullanmak için gereken iyileştirme çalışmalarına dair öneriler sunulacaktır.

Bu çalışmalar şirket değerinin önemli ölçüde artması sonucu ile neticelenmekte ve müşterilerimiz her yıl bu calışmanın tekrarlanmasını istemektedirler.

Yapısal süreçler ile oluşmamış olsa bile her şirketin bir stratejisi vardır. Türkiye gibi, şirket büyüme oranlarının yüksek olduğu ülkelerde, kurumların belli aralıklarla, kısa ve uzun vadeli stratejik değerlendirme yapmaları çok faydalı sonuçlar doğurmaktadır.

Yönetici ortaklarımızın uzun yıllar içinde ve çok çeşitli sektörlerde edindikleri tecrübeleri, sizin şirketiniz için de stratejik değerlendirme ve/veya mevcut durumun doğrulanması açısından çok faydalı olacaktır. Bu çalışmanın adımları:

● Geçmiş 5 seneye ait finansal (bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu) ve operasyonel verilerin (ilk toplantıda şirkete göre belirlenmiş) toplanması ve değerlendirilmesi,

● İnsan kaynakları, Ar-Ge, üretim teknolojisi, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetler, operasyon, finans, muhasebe, satın alma ve üst yönetim departmanlarının, insan kaynağı, süreçler ve yeterlilikler açısından değerlendirilmesi,

● Şirketin bütünleşik strateji dokümanının yöneticiler ile birlikte oluşturulması, kısa ve uzun vadeli hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenlerin detaylı analizi,

● Strateji dokümanının içeriği ışığında operasyonel değişkenlerin tahmin edilmesi, yatırım ihtiyaçlarının ortaya konması ve sonuç olarak 5 yıllık proforma gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablolarının oluşturulması,

● Bilanço öngörüsünden yola çıkarak, şirkete gerekmesi muhtemel sermaye ve borç ihtiyacının analiz edilmesi ve bir kurumsal finansman yol haritasının çıkartılması (sermaye artırımı, yabancı ortak aranması, halka arz, tahvil ihracı ve diğer alternatif borçlanma metotları).