Finansal Yapılandırma

Bütçe & Finansal Planlama

Şirketinizin sahip olması gereken en önemli finansal fonksiyonlardan biri de bütçeleme ve finansal planlamadır. Bu özellikle hızlı büyüyen şirketlerin sahip olması gereken önemli bir disiplin olmasına rağmen genellikle şirketlerin günlük faaliyetleri içinde yer almamaktadır.

Bütçeleme ve finansal planlama hizmetlerimiz ile birlikte geçmişe doğru beş senelik finansal ve operasyonel sonuçlar irdelendikten sonra ileriye doğru sizinle birlikte seçeceğimiz 12-36 aylık sonuçlar aylık, 5-7 senelik sonuçlar yıllık bazda tahmin edilecek, temel finansal ve operasyonel tablolar üretilecektir. Her ayın sonunda bütçe varsayımları ile gerçekleşmeler karşılaştırılacak ve bütçe güncellenecektir. Bu çalışmanın adımları:

● Geçmişe doğru 3 senelik operasyonel ve finansal veriler standart formatlara dönüştürülerek incelenir ve trend analizi yapılır. Başka bir deyişle, satış ve diğer operasyonel rakamlar incelenir; gelir tablosu, bilanço ve nakit akış parametreleri belirlenir ve trendler ile sebep-sonuç ilişkileri ortaya konur.

● Tespit edilen trendlerin önümüzdeki kısa (12 ay) ve uzun (5-7 sene) vadelerde nasıl değişeceği yönetimle yapılan detaylı çalışmalar sonucunda belirlenir. Bu tartışmalarda, operasyonel veriler (satışlar, fiyat gelişimleri, işçi ücretleri, hammadde ve genel üretim maliyetleri, stok devir hızları, satın alma ve ödeme vadeleri, borçlanma maliyetleri, sermaye artırımları ve temettü ödemeleri) belirlenerek gelir tablosu, bilanço ve fon akım tabloları üretilir; şirketin nakit yaratma ve borç ödeme kabiliyeti / borç veya sermaye alma ihtiyacı tespit edilir.

● Şirketin, bu çalışmayı desteğe ihtiyaç duymadan aylık olarak güncellemesi için gerekli eğitim verilir.

● Yöneticiler tarafından talep edilmesi halinde, belli aralıklarda bütçe çalışmasına ortaklarımız da katılabilir.