Sermaye Ortaklığı

Şirketler; sermaye tabanını güçlendirmek, teknoloji transferi yapmak, yeni piyasalara erişmek ya da ortakların risklerini azaltmak için sermaye ortaklığı arayışı içinde olabilir.

Sermaye ortaklıkları;

● Şirketinizin iştirak yoluyla sermaye artışını sağlamak,

● Rakiplerinizle birleşerek sektörel konsolidasyon gerçekleştirmek,

● Rakiplerinizi tamamen ya da kısmen satın alarak,

● Tedarikçilerinizi veya müşterilerinizi satın alarak dikey entegrasyon sağlamak şeklinde olabileceği gibi,

● İlgi çeken bir sektörde şirket sahibi olarak  ticari riskin azaltılması yoluna gidilerek de gerçekleştirilebilir.