Şirket Değerleme

Şirket değerleme hizmetimiz aşağıdaki metodoloji ile şirketin uzun vadeli stratejisini oluşturduktan sonra finansal potansiyelini ortaya koyan ve uluslararası kabul görmüş metodolojiler ile değerini hesaplamaya yönelik danışmanlık hizmetimizdir.

Tipik olarak yüksek büyüme hızlarına sahip, işini geliştirmekte olan küçük ve orta boy işletmeler için kurgulanan bu hizmet, yönetici ortakların ve profesyonel yöneticilerin ortaya koydukları stratejik hikayeden yola çıkarak şirket değerini inandırıcı, adil ve bilimsel bir şekilde ortaya koymaktadır.