Finansal Yapılandırma

Günümüz Türkiye’sinde çoğu işletmede finans/muhasebe departmanları sadece vergi usulü açısından zorunlu beyannamelerle sınırlı kalan, yönetimin ihtiyaç duyduğu finansal bilgilerin üretilmediği, işletmenin karşı karşıya olduğu stratejik finansal gereksinimleri tespit ederek çözüm üretme yeteneğine sahip olmayan departmanlar olarak işlev görmektedir.

Bu departmanların, üst kademe yöneticilerinin en çok ihtiyaç duydukları analiz ve öngörü fonksiyonlarını yerine getiremedikleri görülmektedir.

Finansal Danışmanlık Hizmetleri küçük ya da büyük tüm şirketlerin sağlıklı yönetilmeleri için gerekli ve önemli fonksiyonlardan biri olan finans departmanlarının, yönetime doğru tasarlanmış verileri, doğru detay seviyesinde ve zamanında sunabilmesi için gereken danışmanlık hizmetlerinin tümünü kapsamaktadır.