Finansal Yapılandırma

Finans Departmanı Yapılandırma

Yukarıda belirttiğimiz gibi, çoğu işletmede finans/muhasebe departmanları sadece vergi usulü açısından zorunlu beyannameleri vermekle sınırlı kalan, yönetimin ihtiyaç duyduğu finansal bilgilerin üretilmediği departmanlar olarak işlev görmektedir. Bu departmanların, üst kademe yöneticilerinin en çok ihtiyaç duydukları analiz ve öngörü fonksiyonlarını yerine getiremedikleri görülmektedir. Finans Departmanı Yapılandırma danışmanlığı hizmeti özetle bu departmanların yeniden yapılanarak geriye doğru değil, ileriye doğru bakan departmanlar haline gelmelerini sağlamakla ilgili değişim yönetimini içermektedir.

● İnsan Kaynaklarının analiz edilmesi ve gerek duyulursa yönetici / destek kadrolarının güçlendirilmesine dair danışmanlık hizmetleri verilmesi

● Bilgi sistemleri alt yapısının analiz edilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesi çalışmasına destek olunması

● Bütçe altyapısının oluşturulması

● Stratejik Planlama altyapısının oluşturulması

● Yönetim raporlarının tasarlanması

● Kurumsal Finansman planlamasının yapılması (Sermaye + Kredi + Ticari Borç miktarlarının belirlenmesi)

● Stratejik ve Finansal planın oluşturulması ve aylık frekansta güncellenebilmesi için eğitim çalışmalarının verilmesi