Bütünleşik Stratejik Planlama Projesi

Üretim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin tatmin edici olmayan kârlılık rakamlarının sebepleri analiz edildiğinde, müşteriler ve ürünler bazında üretim kârlılığı rakamlarını belirleyecek bir maliyet muhasebesi sisteminin eksikliği ana sebep olarak belirlenmiştir.

Kullanılan ERP sistemine ek bir lisans maliyeti getirmeden, hayata geçirilen pratik metodlar ile müşteri ve ürün grubu bazında kârlılık rakamlarına ulaşılmış, kârsız müşteri ve ürün gruplarında miktar düşüşleri göze alınarak fiyat artışları devreye sokulmuştur.

Kârlı müşteri ve ürün gruplarında ise fiyat düşüşleri gerçekleştirilmiş, böylece miktarlarda iyileşme sağlanmıştır. Çalışmanın sonucunda faaliyet kârlılığı ve nakit yaratma kapasitesinde çok tatminkâr iyileşmeler gerçekleşmiştir.

Artan kârlılık sonucu ortaya çıkan bilanço iyileşmeleri artan kredibilite ile yatırımlara yönlendirilmiş ve 2015 yılında 3.000 Ton olan üretim miktarı 2020 yılında 9.000 tona çıkmış, zararda olan şirket 2019 yilinda 7 milyon Euro kâr elde etmiştir.

Bütünleşik stratejik planlama hizmetlerimize ek olarak hisse satış projesi de başlatılan bu müşterimizde 3 ayrı yatırımcı ile görüşmeler sürdürülmektedir ve hisse satışının 2020 sonu itibari ile tamamlanması planlanmaktadır.